روشني جي رفتار کان وڌيڪ سفر ڪرڻ ممڪن، ناسا جي سائنسدان جي ورپ ٿيوري