لوهه جي ٿانَون ۾ کاڌو پچائڻ ۽ کائڻ سان آئرن جي کوٽ ناهي ٿيندي!