رات جو دير سان کاڌو کائيندا آهيو ته اڄ ئي هوش سنڀاليو!