سياري ۾ چرٻي ۽ ڪوليسٽرول گهٽائڻ وارو ڪاڙهو ٺاهي پيئو!