بنا اجازت جي گهر ايندو هو، زال کسي برباد ڪيائين: مانيڪا