ايمان مزاري کي سال جي آخر ۾ ساٿي ملي ويو، فوري شادي