جريان جو سولي ۾ سولو قدرتي علاج، بهترين فائدن وارو ڪاڙهو!