کاڌو کائي ويهي رهندا يا سمهي پوندا آهيو؟ نسخو استعمال ڪيو، پوءِ ڪو مسئلو ئي ناهي!