اوٻاسي هڪڙي ماڻهو ڏني ته ٻئي کي پاڻ ئي اچي ويندي آهي!