سدائين جوان سدائين مضبوط، عاليشان طاقت ۽ فائدن وارو نسخو