سائسندانن جو انسانيت تي عظيم احسان، گردن جا مريض ڊائلاسز کان آجا