جن جو قسم الله پاڪ قرآن شريف ۾ کڻي! انهن ميون جي اهميت ڇا هوندي؟