بڪين جي مسئلن جو شڪار ماڻهو دل جي مسئلن سان به منهن ڏين ٿا: تحقيق