جسم لوهه جهڙو مضبوط ٿي ويندو، ڪچا آنا هن طريقي سان کائو