سياري جي موسم جو بادشاهه ميون، نارنگين جا صحت لاءِ بهترين فائدا