پريشاني، بيچيني سڀ ختم ٿي ويندا، رڳو آواز سان ”وهنجو“