قرآن پاڪ جا ٽيهه ئي سپارا ڀتين تي لکيل، مصر جي مسجد دنيا جو اجوبو!