ڪشف علي جو لوڪ سنڌي بيت پيسو لڌو پٽ تان پڙهندي وائرل