سيما سڀني کي وساري وئي، سيما کي به سڀني وساري ڇڏيو