اقرار الحسن ٽئين شادي ڪري ته منهنجو ڪهڙو ڪم: ٻي زال فرح