سامارو: مسو خان دونڪائي ۾ سيڪنڊري اسڪول ۾ ثقافتي تقريب