فن لينڊ واسي اهڙو ڪم ڪندا آهن جو خوش رهندا آهن، راز ڄاڻيو