قرآن پاڪ ۾ موجود نياڻين جي خوبصورت نالن جا خوبصورت مطلب