انجو پاڪستان اچي تبديل، هندو مذهب قبول نه ڪنديس: انجو