بي اولاد ماڻهو کي پان سڳورن صه جن جو بهترين ۽ آسان مشورو